www.kabardia.net

Konie w bieszczadach. Zapraszamy!

Konie kabardyńskie

Konie w bieszczadach

Kontakt

"Qui rogat, non errat – kto pyta nie błądzi."

sentencja łacińska

Jeśli macie państwo jakieś pytanie dotyczące mojej hodowli, bądź rajdów konnych proszę o kontakt

Maria Magdalena Kraśnik
Wola Michowa 23
38-543 Komańcza
tel: 601265883
e-mail: kabardia@wp.pl
nr konta: 02 1020 4027 0000 1302 0085 1519
facebook: http://www.facebook.com/maria.krasnik.9


Z powodu ograniczonych możliwości czasowych preferuję kontakt telefoniczny